Liên hệ với nhóm bán hàng hỗ trợ của chúng tôi

Cần liên hệ với nhóm? Tất cả chúng ta đều là đôi tai

this is tim yan

Tìm chúng tôi trên Google Map

HQ có trụ sở tại ShenZhen

Địa chỉ: Tòa nhà 2-2, Khu công nghiệp HeJing, Quận Bảo An, ShenZhen CHINA.

Văn phòng chi nhánh tại GuiYang

Địa chỉ: Tòa nhà 2-3, SanSong Express park, NanMing District, GuiYang CHINA.

Hootsuite trên mạng xã hội

Liên hệ với nhóm bán hàng hỗ trợ của chúng tôi

Cần liên hệ với nhóm? Tất cả chúng ta đều là đôi tai!